Kontakt
Sklepy
Zaloguj
Ulubione
Koszyk 0
Zaloguj
 1. Komfort

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych jest Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, e-mail: odo@komfort.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 267428, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 123 829 000 zł, NIP 851-299-15-93

Mam prawo do dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy sprzedaży zawieranej poprzez e-sklep,

 • obsługi tzw. zwrotu towaru, czyli prawa odstąpienia od umowy sprzedaży,

 • marketingowym polegającym na proponowaniu mi produktów Administratora najlepiej dopasowanych do mojej historii zakupów i wyszukań, przekazywaniu mi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a na podstawie mojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. są art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • kurierzy i poczta dostarczający zakupione towary,

 • podmioty zajmujące się montażem i transportem zakupionych przeze mnie towarów,

 • operatorzy płatności,

 • banki oferujące kredyty na zakup towarów w e-sklepie,

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, prowadzenia komunikacji z poziomu e-sklepu,

 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych. Będę miał prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • trwania umów o założenie konta w e-sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny na wykazanie ich prawidłowego wykonania. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.

 • konieczny na wykazanie prawidłowej realizacji tzw. prawa zwrotu, czyli prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.

 • prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.