Kontakt
Sklepy
Zaloguj
Ulubione
Koszyk 0
Zaloguj
 1. Komfort

Ochrona danych osobowych

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, e-mail: odo@komfort.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 267428, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 123 829 000 zł, NIP 851-299-15-93

Mam prawo do dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie muszę wypełniać formularza, jednak bez podania adresu e-mail nie uzyskam odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. rawnie uzasadnionym interesem Administratora jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie,
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych. Będę miał prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytanie.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Sprzeciw mogę zgłosić z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.

Infolinia - dla naszych Klientów

Administratorem moich danych jest Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, e-mail: odo@komfort.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 267428, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 123 829 000 zł, NIP 851-299-15-93.

Mam prawo do dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • komunikacji ze mną, jako Klientem Administratora i odpowiedzi na moje pytania dotyczące prowadzonej przez niego działalności,

 • udzielenia informacji związanych z zawartą wcześniej umową sprzedaży i realizacją usług około sprzedażowych takich jak montaż, transport, wykonanie pomiarów, wypożyczenie odkurzacza czy pośredniczeniem pomiędzy ubezpieczycielem a Klientem przy zawieraniu umów ubezpieczenia podłóg,

 • przyjęcia i obsługi reklamacji,

 • badania poziomu mojej satysfakcji z zakupionych produktów, świadczonych usług i obsługi Klienta, w tym w ramach infolinii,

 • marketingowym, polegającym na proponowaniu mi produktów sprzedawanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji Klienta, a jeśli wyrażę na to dodatkowe zgody również za pomocą połączeń głosowych oraz wiadomości wysyłanych na mój numer telefonu lub adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można uzyskać informacji i odpowiedzi na pytania czy zgłosić i zrealizować reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja ze mną jako Klientem, prowadzenie marketingu własnych produktów i prowadzenie badania poziomu mojej satysfakcji z zakupionych produktów, świadczonych usług i obsługi Klienta, w tym w ramach infolinii. Jeżeli wyrażę zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą połączeń głosowych oraz wiadomości wysyłanych na mój numer telefonu lub adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:

 • podmioty zajmujące się świadczeniem usług około sprzedażowych takich jak: montaż, transport, wykonanie pomiarów czy wypożyczenie odkurzacza,

 • podmioty obsługujące badanie poziomu mojej satysfakcji jako Klienta,

 • podmioty obsługujące działania marketingowe,

 • podmioty zajmujące się przechowywaniem danych osobowych,

 • podmioty świadczące usługę ubezpieczenia podłóg.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych. Będę miał prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • niezbędny dla udzielenia mi informacji i odpowiedzi na moje pytania,

 • niezbędny dla realizacji usług około sprzedażowych oraz przez czas niezbędny na wykazanie ich prawidłowego wykonania - okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,

 • prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na otrzymywanie połączeń głosowych, wysyłanie wiadomości na mój numer telefonu lub adres e-mail. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Infolinia - dla pozostałych Użytkowników

Administratorem moich danych są Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, e-mail: odo@komfort.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 267428, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 123 829 000 zł, NIP 851-299-15-93.

Mam prawo do dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • komunikacji ze mną, jako potencjalnym Klientem Administratora i odpowiedzi na moje pytania dotyczące prowadzonej przez niego działalności, w tym sprzedawanych produktów i świadczonych usług,

 • badania poziomu mojej satysfakcji z obsługi w ramach infolinii,

 • jeśli wyrażę na to zgodę także w celu marketingowym, polegającym na proponowaniu mi produktów sprzedawanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, a jeśli wyrażę na to dodatkowe zgody również za pomocą połączeń głosowych oraz wiadomości wysyłanych na mój numer telefonu lub adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można uzyskać informacji i odpowiedzi na pytania.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja ze mną jako potencjalnym Klientem oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji z obsługi w ramach infolinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych od Administratora to także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO a jeśli wyrażę dodatkowe zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą połączeń głosowych oraz wiadomości wysyłanych na mój numer telefonu lub adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty obsługujące badanie poziomu mojej satysfakcji z obsługi w ramach infolinii;

 • podmioty obsługujące działania marketingowe,

 • podmioty zajmujące się przechowywaniem danych osobowych.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych. Będę miał prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • niezbędny dla udzielenia mi informacji i odpowiedzi na moje pytania,

 • prowadzenia działań marketingowych przez Administratora do czasu odwołania mojej zgody na przetwarzanie danych w tym celu, albo odwołania zgody na otrzymywanie połączeń głosowych, wysyłanie wiadomości na mój numer telefonu lub adres e-mail. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.